Informacja o sklepie

Dealmarekt.pl Akcesoria
Polska

biuro@dealmarket.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


Biuro Obsługi Klienta
T: (22) 487 86 70
M: +48 664 484 218
E: biuro@dealmarket.pl


Legis Profile Sp. z o.o.
ul.Kopalniana 22A/7
01-321 Warszawa
NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Administratorem Państwa danych osobowych jest Legis Profile Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopalnianej 22A/7, 01-321 Warszawa, o numerze NIP:  522-302-50-86, kontakt e-mail: biuro@dealmarket.pl

Klauzule informacyjne dotyczą obszarów przetwarzania:

Newsletter

Marketing i Media Relations

Reklamy kontekstowe

Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie,

1.  Newsletter

Państwa dane osobowe w postaci adresu email pozyskaliśmy w drodze zapisu do newslettera bezpośrednio na stronie Dealmarket.pl oraz w trakcie rejestracji konta Użytkownika przy wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie elektronicznego biuletynu. W obu przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art 6.1. lit. a RODO) i dokonywane jest w celu przekazywania informacji handlowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zapisu na Newsletter DealAlert.pl lub wyrażenia zgody przy rejestracji konta Użytkownika. Po upływie tego okresu można zaktualizować swój udział (odnowić zgodę).

Zgodę można też odwołać wcześniej w dowolnym momencie, poprzez wypisanie maila na stronie http://support.businesslearning.pl/wypisz/ lub wysłanie maila na adres biuro@dealmarket.pl

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, wobec której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

2.  Marketing i media relations

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w trakcie rejestracji konta Użytkownika przy wyrażeniu przez Państwa zgody na prowadzenie maketingu, na tej podstawie będą też przetwarzane w celach marketingowych (art. 6.1. lit. a RODO).

Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych, które pozyskaliśmy w trakcie rejestracji przetwarzane będą również w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od rozpoczęcia korzystania z naszych usług (rozumianych jako zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) lub wyrażenia zgody przy rejestracji konta Użytkownika. Po upływie okresu 5 lat można zaktualizować swój udział (odnowić zgodę).

Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez wpisanie maila na stronie http://support.businesslearning.pl/wypisz/ lub wysłanie maila na adres biuro@dealmarket.pl

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

3. Reklamy kontekstowe

Informujemy, że Lead Profile Sp. z o. o. na stronach serwisów oraz sklepu korzysta z narzędzi statystycznych typu Google Analytics oraz kodów Adwords, które mogą zostać wykorzystane do celów reklam kontekstowych na Państwa urządzeniach podłączonych do sieci internetowej, na zasadach jakie oferuje powszechnie firma Google w swojej przeglądarce internetowej. W Państwa indywidualnych ustawieniach przeglądarki można włączyć lub wyłączyć niniejszą funkcję.

4. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane przez Państwa dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.

Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy – podwykonawcy usług przewozu towarów i montażu zakupionych materiałów, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzystają Państwo z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Państwa dane zostaną po tym okresie zamazane.

Przesłanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Państwa zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nas, Administratora Danych Osobowych, przysługują Państwu określone prawa dotyczące Państwa danych osobowych oraz naszych działań jako Administratora:

Prawo  ograniczenia przetwarzania

Prawo dostępu do danych

Prawo wyrażenia sprzeciwu

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do przeniesienia danych

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W przypadku chęci z którychkolwiek uprawnień uprzejmie prosimy Państwa o kontakt na wskazane wyżej dane kontaktowe Administratora.